Dërgoni mesazh

Emri juaj (required)

E-mail-i juaj (required)

Lënda

Mesazhi juaj

Fabrika në Shkup

Headquarters:
Blagoja Stefkovski 58, Madzhari
1000 Shkup, Maqedonia
Fabrika:
st. 32 no. 11, Ilinden
1000 Shkup, Maqedonia

Telefona:
++ 389 2 2581-166
++ 389 2 2526-064

Faks:
++ 389 2 2522-395

Fabrika në Negotinë

Industriska bb
1440 Negotinë, Maqedonia