E themeluar në vitin 1971, kompania Roloplast sot prodhon sasi të mëdha të PVC profileve për dritare, dyer, grille, llamperi, pjesët shoqëruese dhe granulate në dy fabrikat e saja në Shkup dhe Negotinë. Me një vizion të qartë për zhvillimin e vet dhe shërbim të përkryer, Roloplast vendos në treg produkte me cilësi të lartë, të garantuar dhe prodhuar sipas standardeve moderne..

Roloplast beson se partneritetet cilësore dhe afatgjata janë themeli i një biznes të suksesshëm, dhe të njëjtat krijohen me besim dhe bashkëpunim të sinqertë. Kompania jonë bashkëpunon me instalues, kompani të përziera, fabrika dhe kompani të tjera në këtë fushë.

E themeluar në vitin 1971, kompania Roloplast sot prodhon sasi të mëdha të PVC profileve për dritare, dyer, grille, llamperi, pjesët shoqëruese dhe granulate në dy fabrikat e saja në Shkup dhe Negotinë. Me një vizion të qartë për zhvillimin e vet dhe shërbim të përkryer, Roloplast vendos në treg produkte me cilësi të lartë, të garantuar dhe prodhuar sipas standardeve moderne..

Roloplast beson se partneritetet cilësore dhe afatgjata janë themeli i një biznes të suksesshëm, dhe të njëjtat krijohen me besim dhe bashkëpunim të sinqertë. Kompania jonë bashkëpunon me instalues, kompani të përziera, fabrika dhe kompani të tjera në këtë fushë.

Sign In
Register

After you register, check your email for the password and then return to log in.

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

×