Пластична водилка

2ROL 1008
Пакирање: 0,45 kg/m 6 m